Ústecká 21 – Memoriál Miroslava Urbana, by se nemohl uskutečnit bez partnerů. Děkujeme všem, kteří se na této motoristické akci podíleli!

General partners

                                                         

              

Main partners

        

               

                              

Sponzors

    

          

        

       

               

     

     

                                                       

Technical partners

        

Medial partners