Výroční schůze ústeckého autoklubu

V pátek 27. ledna se uskutečnila výroční schůze členů ústeckého autoklubu. Na schůzi přišlo přes čtyřicet členů, kompletní rada autoklubu a jako hosty jsme přivítali předsedu kopcové komise Jana Koudelku a za jezdce Terezu Machovou a Michala Jindru.

Úvodního slova se ujal předseda autoklubu Pavel Kittlitz, který všechny zúčastněné seznámil s programem pro nadcházející sezónu. Ten obsahuje závod minikár na Andrlově chlumu, ale vrcholem sezóny je pro všechny bezesporu Ústecká 21, která se v letošním roce uskuteční na konci května, konkrétně 27. -. 28. 5. 2023.
Se zhodnocením minulého závodu následoval Jan Koudelka, který pochválil loňskou organizaci a s přáním úspěšného roku 2023 nám sdělil ještě několik novinek pro tento ročník. Program dále pokračoval poutavým vyprávěním od již zmíněných jezdců, kteří zde prezentovali svoji kariéru od počátků až po dnešní dobu. Představili svoji nejnovější techniku a také přiblížili běžnému divákovi, co takové závodění obnáší, jak trať vnímá samotný jezdec a celou prezentaci podpořili ještě fotografiemi a videem. Na závěr schůze už zbylo poděkování všem zúčastněným nejen slovy, ale i dobrou večeří.

Sezóna 2023 tak byla zahájena a nyní už všechny aktivity členů směřují k termínu Ústecké 21, aby byla znovu připravená přivítat ty nejlepší jezdce České a letos i Slovenské republiky.