V pátek 11. března se konala schůze autoklubu Ústí nad Orlicí, při které proběhly nové volby do rady. Nově byl do jejího čela zvolen Pavel Kittlitz, který po letech vystřídal Ing. Jiřího Janáka. Rádi bychom tímto panu Janákovi jménem ústeckého autoklubu poděkovali za mnohaletou spolupráci, za zásluhy při pořadatelství Ústecké 21 a zároveň mu popřáli mnoho úspěchů do jeho osobního života. V radě autoklubu i nadále zůstávají Zdena Urbanová a Luděk Neťuka. Tímto také zahajujeme sezónu 2022, ve které se…